Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-3 kalkfattig boreal lavhei
s-[UF·f|e]
T31-C-6 intermediær boreal lavhei
v, s-[UF·f|e]
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
v, s-[UF·f|e]
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
v
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v, s-[UF·f|e]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s-[UF·f|e]