Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-1 svært og temmelig kalkfattige myrflater
v, s*VT·0|c]
V1-C-2 litt kalkfattige og svakt intermediære myrflater
v*
V9-C-1 kalkfattig semi-naturlig myr
v
V9-C-2 intermediær semi-naturlig myr
v, s+[KA·f|g]