Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-10 kalkrik fukteng med klart hevdpreg og svakt preg av gjødsling
s*[HI∙d|e], s+[KA∙f|e]
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
s*[KA·g|f]
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
t*
V10-C-2 kalkrik våteng
s*[KA·f|e]