Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
v, s-[KA·g|f]
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
v
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
v
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
v