Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Det er få funn av arten, men ganske spredte. Funnet i Nordland er langt det nordligste i Europa, ellers er funnene i SørNorge i samsvar med funn i Sverige og Finland. Arten er utbredt i hele Europa, i øst tildet Kaspiske hav og finnes også på Kanari-øyene. Foretrekker rik løvskog.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • < 5 % av europeisk populasjonsstørrelse
 • < 5 % av global populasjonsstørrelse

Referanser

 • Greve, L. (1975). Sympherobius pygmaeus (Rambur, 1842) (Neurp. Planipennia) new to Norway. Norw.J.Ent. 22/2: 167-168.

Sitering

Olsen KM (24.11.2021). Nettvinger: Vurdering av pygmebladlusløve Sympherobius pygmaeus for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/9123