Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

S.morio er nært beslektet med S. lutaria. S.morio er imidlertid en nordlig art som "tar over" for S.lutaria i østlige Troms og i Finnmark. I Finland beskrives arten av Meinander (1962) som "spredd over hele Finland, men ikke vanlig. I Norge kjennes flere funn i og ved Kautokeino, flere funn (= forskjellige datoer) fra Balsfjord, Lillevann og 6-7 lokaliteter fra sørligste del av Pasvik. Slik kan de norske funnene representere den NV-ligste utbredelse av arten. Arten er utbredt øst inn i arktis Sibir. Forekomstene i Mellom og sør-Europa omtales som reliktforekomster av Aspöck et al. 1980. Bare hanner av S.morio og S. lutaria kan skilles med sikkerhet. Arten kommer ikke inn med få funn og kraftig fragmentering, men representerer likevel et interessant aspekt med NV-lige populasjoner av en art som ellers mangler helt i store deler av landet.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Detaljer

Populasjonsandel

En art er ikke nødvendigvis begrenset til norske områder. Men populasjonen i norske områder utgjør noen ganger en betydelig andel av den totale populasjonen.

Nåværende populasjonsstørrelse i vurderingsområdet utgjør:

 • 5 - 25 % av europeisk populasjonsstørrelse
 • 5 - 25 % av global populasjonsstørrelse

Sitering

Olsen KM (24.11.2021). Mudderfluer: Vurdering av narrmudderflue Sialis morio for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/7590