Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Arten er angitt fra Norge med et usikkert funn ved Isesjøen, Sarpsborg, Østfold (Olsvik 1996). Den er ikke gjenfunnet siden, og vi har ingen sikre observasjoner av denne arten i Norge.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten har ikke dokumentert forekomst innenfor vurderingsområdet.

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Referanser

 • Olsvik, H.A. (1996). Hemianax ephippiger og Aeshna serrata observert i Norge 1995. Nordisk odonatologisk forum, nyhetsbrev. s. 24.

Sitering

Olsen KM, Andersen T, Bengtson R, Holtung H og Kjærstad G (24.11.2021). Øyenstikkere: Vurdering av takrørlibelle Aeshna serrata for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/7344