Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Arten svært utbredt i Europa og Nord-Amerika, med mange forekomster i Asia og Australia, og mer spredte forekomster i Afrika og Sør-Amerika (GBIF). Arten har over 250 funn i Norge og har en vid økologisk amplitude. Mørk høstmorkel er ikke antatt i nedgang og vurderes dermed som livskraftig (LC).

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Referanser

 • Norsk soppdatabase http://www.nhm2.uio.no/botanisk/cgi-bin/nxd.pl?v=4SNB&nor=&gen=Helvella&sp=lacunosa&iep=&redRE=x&redCR=x&redEN=x&redVU=x&redNT=x&redDD=x&redO=x&co=ALLE&mu=&loc=&leg=&aft=&bef=&und=Y&from=&to=&edit=&ind=DEF&f=L&pxy=650x800
 • GBIF https://www.gbif.org/species/7006

Sitering

Brandrud TE, Bendiksen E, Blaalid R, Hofton TH, Jordal JB, Nordén J, Nordén B og Wollan AK (24.11.2021). Sopper: Vurdering av mørk høstmorkel Helvella lacunosa for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/5155