Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Fjøreknapp Cotula coronopifolia vurderes som en fremmed art innført etter år 1800 (NA).

Den ble inkludert i tidligere norske rødlister ut fra andre kriterier enn dagens. Arten kommer opprinnelig fra Sør-Afrika, men er spredt på brakkvass-strender i Europa. I Norge har den hatt en forekomst ved utløpet av Lærdalselva i SF Lærdal siden 1878. Hvordan planten er kommet dit er helt uvisst; den mest sannsynlige forklaringen er spredning med fugl fra et annet sted i Europa (dvs. fra et annet sted hvor arten er fremmed).

Forekomsten er blitt meget sterkt redusert de senere tiår og er nå praktisk talt gått ut.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten er fremmed og vurdert som selvstendig reproduserende etter år 1800, eller arten er fremmed og antas å kunne reprodusere selvstendig innen 50 år (dørstokkart).

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Sitering

Solstad H, Elven R, Arnesen G, Eidesen PB, Gaarder G, Hegre H, Høitomt T, Mjelde M og Pedersen O (24.11.2021). Karplanter: Vurdering av fjæreknapp Cotula coronopifolia for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/3580