Arten er ikke vurdert NE for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Imajimaaea draculai er funnet på dypt vann i Skagerrak mellom Norge og Sverige. Det er uavklart om arten har reproduktiv bestand i Norge (NE).

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke vurdert NE?

Arten er ikke forsøkt rødlistevurdert fordi det er uavklart om arten er etablert med en fast reproduserende populasjon i vurderingsområdet.

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Referanser

 • Nygren, A. 2015. Syllidae. Pages 150-190 in Nygren A, Pleijel F, eds. Ringmaskar: Havsborstmaskar, Annelida: Polychaeta. Uppsala: Artdatabanken, SLU.

Sitering

Bakken T, Haraldsen TK og Oug E (24.11.2021). Leddormer: Vurdering av Imajimaea draculai for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/33027