Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Arten har over 120 registreringer (50 belagte funn) over hele Norge, og arten er registrert på gressmark/plen. Arten er ikke antatt å være i nedgang. Arten har mange forekomster i Europa med spredte forekomster i Nord-Amerika, Asia og Oseania (GBIF). Gråhette vurderes som livskraftig (LC) i Norge.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Referanser

 • GBIF https://www.gbif.org/species/4911747
 • Norsk soppdatabase http://www.nhm2.uio.no/botanisk/cgi-bin/nxd.pl?v=4SNB&nor=&gen=Mycena&sp=aetites&iep=&redRE=x&redCR=x&redEN=x&redVU=x&redNT=x&redDD=x&redO=x&co=ALLE&mu=&loc=&leg=&aft=&bef=&und=Y&from=&to=&edit=&ind=DEF&f=L&pxy=650x800

Sitering

Brandrud TE, Bendiksen E, Blaalid R, Hofton TH, Jordal JB, Nordén J, Nordén B og Wollan AK (24.11.2021). Sopper: Vurdering av gråhette Mycena aetites for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/30308