Arten er vurdert til livskraftig LC for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Ytterst få funn av imago er gjort av denne arten i Norge, men det er gjort flere observasjoner av larver. Arten kan godt tenkes å være langt vanligere enn funnene skulle tilsi. Arten flyr fra mai til juli, og habitatet ser ut til å være tørre sandområder hvor det vokser furu, gjerne ung furu.

Forklaring på kategori

Hvorfor er denne arten vurdert?

Denne arten er rødlistevurdert fordi den har en etablert populasjon i vurderingsområdet. Det vil si at den er eller har vært dokumentert eller antatt etablert med fast reproduserende populasjon uten opphav i introduserte individer.

Hvilke arter vurderes?

Hvorfor er ikke denne arten rødlistet?

Denne arten oppfyller ikke kriteriene for rødlisting. Den vurderes derfor til kategorien livskraftig LC.

Les om kriteriene her

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Referanser

 • Midtgaard, F. (1987). The Norwegian Xyelidae and Pamphilidae (Hymenoptera). Fauna norv. Ser. B. 34: 125-130.
 • Taeger, A. & Blank, S. M. (1998). Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Verlag Goecke & Evers, Keltern. 364 pp.
 • Viitasaari, M. (2002). The Northern European taxa of Pamphiliidae (Hymenoptera). Sawflies I. 1: 235-358.

Sitering

Ødegaard F, Lønnve OJ, Staverløkk A og Sydenham MAK (24.11.2021). Vepser: Vurdering av furukulturspinnveps Acantholyda (Itycorsia) hieroglyphica for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/30303