Arten er ikke vurdert NE for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Kun angitt fra Magdalenefjorden; leg. Treat 1818 [‘1814’ i Øvstedal et al. 2009], herbarium BM. Arten er plassert i kategori NE grunnet usikkerhet i materialets geografiske opphav.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke vurdert NE?

Arten er ikke forsøkt rødlistevurdert fordi det er uavklart om arten er etablert med en fast reproduserende populasjon i vurderingsområdet.

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Svalbard, dvs. Spitsbergen og øyene omkring, samt Bjørnøya og Hopen slik det er definert i Svalbardtraktaten.

Sitering

Haugan R, Holien H, Hovind AA, Ihlen PG og Timdal E (24.11.2021). Laver: Vurdering av kvitkrull Cladonia stellaris for Svalbard. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/29310