Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Tekst hentet fra http://www.nhm.uio.no/fakta/zoologi/insekter/norort/orthoptera/vandregresshoppe.html:

Det foreligger kun fem eldre funn, og alle disse må betraktes som tilfeldige tilflygere. Det antas at alle disse har hatt sin opprinnelse fra områdene rundt Svartehavet. I 1882 ble det tatt hele tre eksemplarer på vidt forskjellige steder. De norske funnene er følgende: Kråkerøy 1882 (Ø), Oslo 1845 og 1852 (AK), Stor-Elvdal 1882 (HEN) og Vinje 1882 (TEI).

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten opptrer uregelmessig innenfor vurderingsområdet, da som en følge av naturlig forflyttning.

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Sitering

Olsen KM og Lønnve OJ (24.11.2021). Rettvinger: Vurdering av europeisk vandregresshoppe Locusta migratoria for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/20563