Arten er ikke egnet NA for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Arten er kjent for lange vandringer, og er funnet tilfeldig mange steder langt nord for det faste utbredelsesområdet i Sør-Europa og Afrika. Funnet noen få ganger i Skandinavia og på Island, i Norge i Moss (Olsvik 1996) og flere steder de senere årene, men arten ser ut til å ikke klare og etablere seg så langt nord, og vurderes derfor som NA.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke egnet NA?

Arten er ikke etablert med fast reproduserende populasjon og mindre enn 2 % av global populasjon oppholder seg regelmessig innenfor vurderingsområdet (gjest).

Hvilke arter vurderes?

Vurderingsområde og artens utbredelse

Gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Referanser

 • Olsvik, H.A. (1996). Hemianax ephippiger og Aeshna serrata observert i Norge 1995. Nordisk odonatologisk forum, nyhetsbrev. s. 24.

Sitering

Olsen KM, Andersen T, Bengtson R, Holtung H og Kjærstad G (24.11.2021). Øyenstikkere: Vurdering av vandrekeiserlibelle Hemianax ephippiger for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/15435