Arten er ikke vurdert NE for Norsk rødliste for arter 2021.

 • RE
  Regionalt utdødd
 • CR
  Kritisk truet
 • EN
  Sterkt truet
 • VU
  Sårbar
 • NT
  Nær
  truet
 • DD
  Data- mangel
 • LC
  Livs- kraftig
 • NA
  Ikke egnet
 • NE
  Ikke vurdert
Alt om kategoriskalaen

Ekspertenes oppsummering

Hårsvevene – slekta Pilosella – har en komplisert systematikk, og det er for tida tre konkurrerende, innbyrdes lite kompatible inndelingssystemer: ett basert på S.O.F. Omangs gamle, norske, brukt i Lids flora i 2005, ett av svensken T. Tyler (mellom 2001 og 2017), og ett felles europeisk utviklet av Bräutigam & Greuter i 2007. Et forslag for de norske artene er under utarbeidelse for den kommende 8. utgaven av Lids flora, men vil ikke bli ferdigstilt i tide til å kunne anvendes for denne rødlista. Inntil videre kan ikke hårsveve-artene vurderes for rødliste (NE).

Noen av artene er avklarte og utvetydige, og da kommenteres det separat for disse.

Rødsveve Pilosella aurantiaca er hjemlig på setervoller og i beiteområder i deler av Sør-Norge, og trolig i tilbakegang, og i tillegg innført som hageplante og svært ofte forvillet, over omtrent hele landet. De tidligere aksepterte underartene (subsp. aurantiaca som en innført hageplante og subsp. carpathicola som en hjemlig plante i seterregionen) synes ikke å kunne skilles.

Forklaring på kategori

Hvorfor er arten ikke vurdert NE?

Arten er ikke forsøkt rødlistevurdert fordi arten eller artsgruppen den tilhører har uavklart systematikk.

Hvilke arter vurderes?

Årsak til endring av kategori

Kategorien for denne arten er endret fra LC til NE siden Rødlista 2015. Endringen kommer på grunnlag av Endret taksonomisk status.

Vurderingsområde og artens utbredelse

Vurderingen gjelder for Norge, dvs. Fastlands-Norge og nærliggende øyer, norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone, samt fiskevernsonen rundt Svalbard og fiskerisonen rundt Jan Mayen.

Detaljer

Sitering

Solstad H, Elven R, Arnesen G, Eidesen PB, Gaarder G, Hegre H, Høitomt T, Mjelde M og Pedersen O (24.11.2021). Karplanter: Vurdering av rødsveve Pilosella aurantiaca for Norge. Rødlista for arter 2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/14283