Innhold på siden

Arten er ikke risikovurdert fordi den er ikke fremmed.

 • NR
  Ikke risikovurdert
 • NK
  Ingen kjent risiko
 • LO
  Lav risiko
 • PH
  Potensielt høy risiko
 • HI
  Høy risiko
 • SE
  Svært høy risiko
Alt om kategoriskalaen

Begrunnelse

Arten har mest sannsynlig økt utbredelsen de siste 100 år, og også blitt flyttet, men det ser ut til at dette i stor grad er innenfor vassdrag den allerede har som naturlig utbredelse.

Sitering

Forsgren E, Bærum KM, Finstad AG, Gjelland KØ, Hesthagen T, Knutsen H og Wienerroither R (2023). Actinopterygii: Vurdering av brasme Abramis brama for Fastlands-Norge med havområder. Fremmedartslista 2023. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023/6307