Arten er ikke risikovurdert fordi den er etablert per år 1800.

 • NR
  Ikke risikovurdert
 • NK
  Ingen kjent risiko
 • LO
  Lav risiko
 • PH
  Potensielt høy risiko
 • HI
  Høy risiko
 • SE
  Svært høy risiko
Alt om kategoriskalaen

Begrunnelse

Skvallerkål Aegopodium podagraria, trolig fra Mellom-Europa og europeisk Russland, har vært etablert i Norge lenge. Den nevnes av flere 1700-tallskilder og var dermed trolig godt etablert i norsk natur før 1800. Arten faller dermed utafor definisjonen av fremmed art for dette prosjektet. Arten angis å være innført bl.a. som matplante (Elven mfl. 2022).

Mer om arten

Etableringsstatus i Norge

Artens etableringsstatus bestemmes av den høyeste etableringsklassen arten har i Norge i dag, fra å kun finnes utenlands til å være etablert i naturen med videre spredning.

Den vurderte arten er etablert. Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst ti forekomster der den er etablert.

Uviss innførselsmåte, men trolig kommet fra naturlig utbredelsesområde.

Referanser

 • Elven R, Bjorå CS, Fremstad E, Hegre H og Solstad H (2022). Norsk flora. 8. utgåva. Samlaget, Oslo.

Sitering

Hegre H, Solstad H, Alm T, Fløistad IS, Pedersen O, Schei FH, Vandvik V, Vollering J, Westergaard KB og Skarpaas O (2023). Planter: Vurdering av skvallerkål Aegopodium podagraria for Fastlands-Norge med havområder. Fremmedartslista 2023. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023/1052