Artsdatabankens risikovurderinger av fremmede arter i 2007 resulterte i «Norsk svarteliste 2007», som var den første offisielle lista med vurderinger av fremmede arter.

Norsk svarteliste 2007, inneholder 2483 arter. Av disse ble 217 er risikovurdert. Vurderingen i 2007 ble gjort ved hjelp av en annen metode enn i 2012 og 2018. Resultatene fra arbeidene kan derfor ikke direkte sammenholdes.

Søk i resultater fra Svartelista 2007