Her kan du søke i vurderingene

Fremmedartslista 2018 viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge (økologisk risiko). Her kan du søke på enkeltarter som er vurdert i 2018, eller gjøre et filtrert søk som er tilpasset dine ønsker.

Siteres som: Artsdatabanken (2018). Fremmedartslista 2018. Hentet (dato) https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018