Bjarte Rambjør Heide – direktør

Tormod Ellingsen – kommunikasjonsansvarlig og mediekontakt

Seksjon kart og risikovurderinger

Arild Lindgaard – leder

Øyvind Bonesrønning – Natur i Norge (NiN), Økologisk grunnkart

Snorre Henriksen – rødlister for arter og naturtyper

Olga Hilmo – fremmede arter

Knut Anders Hovstad – Artskart

Siri Hånes Langen – rødliste for arter, fremmede arter

Toril Loennechen Moen – Artsobservasjoner, artsnavn 

Ane Marlene Myhre –  rødliste for arter, fremmede arter

Skjalg Woldstad – kommunikasjon, mediakontakt

Seksjon arter og naturtyper

Stine Svalheim Markussen –  Fungerende leder

Eveliina Kallioniemi  –  Egenskapsbank

Wouter Koch – Arter på nett, åpne data og Artsorakelet

Tiril Myhre Pedersen – Artsnavnebase

Anne Britt Storeng – Natur i Norge (NiN), kartleggingsveiledere  

Åslaug Viken –  Arter på nett

Tove Rimestad – Helhetlig dataformidling, Artsprosjektet

Kristin Odden Nystuen - Natur i Norge (NiN)

Seksjon IT

Stein Arild Hoem – leder  

Even Hauge Juberg

Dana Music  

Helene Engeness Mørk 

Svetlana Naumova

Bo Søndergaard Olesen

Arvid Pedersen

Helge Sandmark

Eirik Niemi

Terje Olsøybakk

Mats Sæter

Stab

Else Johanne Svorkås – HR, administrasjon, økonomi

Kristin Yttervik – økonomi, administrasjon, HR

Åshild Stolsmo Viken – grafisk designer

Karl Jørgen Marthinsen - kommunikasjon