Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 8
Limniske 0
Terrestriske 8
Marine 0
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.