Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 467
Limniske 4
Terrestriske 463
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 183
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.