Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 28
Limniske 0
Terrestriske 28
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 32
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.