Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, t¤[KA·fg],s+[UF·e|f]
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
v[M,N]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v*, s+[UF·c|d]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s+[UF·e|f]
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
v, s-[KA·d|c]
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v, s+[KA·d|c]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v*, s+[KA·f|e]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s+[SV·b|c],s+[KA·d|c]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
m
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s+[SV·b|c],t¤[KA·fg]
10