Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Trichius fasciatus
Vimeo video: Trichius fasciatus
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: LC