Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 105
Limniske 0
Terrestriske 105
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 25
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.