Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 66
Limniske 15
Terrestriske 51
Marine 0
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.