Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 353
Limniske 0
Terrestriske 353
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 147
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.