Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 11
Limniske 11
Terrestriske 0
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 1
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.