Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 356
Limniske 314
Terrestriske 5
Marine 37
Antatt antall uoppdagede arter 144
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.