Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 46
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 46
Antatt antall uoppdagede arter 4
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.