Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 10
Limniske 0
Terrestriske 10
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 3
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.