Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 13
Limniske 0
Terrestriske 13
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 9
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.