Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 137
Limniske 0
Terrestriske 137
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 8
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.