Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 11
Limniske 0
Terrestriske 11
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 2
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.