Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: 

Risikovurdering År Kategori
Global rødliste 2008 DD
Rodlistevurdering 2006 VU