Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 3
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 3
Antatt antall uoppdagede arter 2
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.