Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 703
Limniske 0
Terrestriske 703
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 147
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.