Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 53
Limniske 0
Terrestriske 53
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 1
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.