Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 22
Limniske 1
Terrestriske 21
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 8
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.