Klassifisering
  • Soppriket Fungi Rike
  • endomykorrhizasopper Glomeromycota C. Walker & A. Schüssler Rekke

  • Vitenskapelig navn
  • Glomeromycota
  • Bokmål
   • endomykorrhizasopper
  • Nynorsk
   • endomykorrhizasoppar

 • Gå til navnetreet
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.