Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T21-C-2 kvite og grå dyner
v, s-[SS∙e|d]
V5-C-1 svak varmkilde
v
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
v
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
V9-C-2 intermediær semi-naturlig myr
s+[KA·e|d]
V9-C-3 kalkrik semi-naturlig myr
v
T3-C-4 intermediær leside
v, s-[UF·c|d], s*[KA·d|c]
10