Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V6-C-1 kalkfattig og intermediært moderat våtsnøleie
v
V6-C-2 kalkrikt moderat våtsnøleie
v
V6-C-3 kalkfattig og intermediært seint våtsnøleie
v, s*[SV∙d|e]
V6-C-7 kalkfattig og intermediært seint kildesnøleie
v, s*[SV∙d|e]
V7-C-1 kalkfattig og intermediær permafrost-våtmark
v
V7-C-2 kalkrik permafrost-våtmark
v