Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 72
Limniske 30
Terrestriske 42
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 43
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.