Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-1 svært og temmelig kalkfattige myrflater
vanlig art, sterk relativ skilleart[MF∙e|d]
V1-C-2 litt kalkfattige og svakt intermediære myrflater
vanlig art, sterk relativ skilleart[MF∙e|d]