Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.