Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Ectemnius sexcinctus
Vimeo video: Ectemnius sp.
Vimeo video: Ectemnius sp.
Vimeo video: Lindenius albilabris
Vimeo video: Ectemnius lapidarius
Vimeo video: Astata boops
Vimeo video: Oxybelus uniglumis
Vimeo video: Mellinus arvensis
Vimeo video: Passaloecus
Vimeo video: Passaloecus
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.