Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-3 lågurtskog
v
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v*
T4-C-8 bærlyng-kalklågurtskog
m, v*
T2-C-3 åpen intermediær grunnlendt lyngmark
s-[KA∙d|c]
T4-C-11 lyng-lågurtskog
m, v
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
m*, v*
T4-C-15 lav-lågurtskog
v
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
v*
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
v
Se fler