Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-9 lyngskog
m, v
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
v*
T4-C-11 lyng-lågurtskog
v
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
v
T4-C-13 lavskog
m, v*
T2-C-6 åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
m, v*
T4-C-15 lav-lågurtskog
m, v
Se fler